Filmový klub

Filmový klub Spolku studentů historie je veřejně přístupná akce, která se vždy koná přibližně jednou za tři týdny, a to během obou semestrů. Jeho smyslem je přiblížit většinou méně známé či problematické kapitoly dějin jiným způsobem než literárním. Pravidelnou součástí filmových promítání je úvodní slovo seznamující diváka s problematikou zpracované látky, nejednotností názoru historické obce na ní či případnou neobjektivitou soudobého filmového díla. 

Drawing