Kritický klub

Už od začátku činnosti Spolku se někteří členové chtěli věnovat přednostně aktuálním společensko-politickým tématům a jejich propojením se studiem historie. Poté, co proběhla první debata na téma “Proměny vysokého školství” se Kritický klub ustálil jako cyklus diskusí na různá témata, které se konají vždy třikrát za semestr. Témata debat se často zaměřovala na problémy intelektuály i médii hojně diskutované (reformy vysokého školství, církevní restituce, politizace paměti, antikomunismus); ale tato “vděčná” témata se organizátoři snažili vyvažovat problémy spíše odbornými, které však  v rámci diskuse historiků nejsou příliš reflektována (didaktika dějepisu, popularitace dějepisu či nakladatelská politika). Od počátku se nám dařilo zvát zajímavé hosty, především z řad veřejně aktivních intelektuálů a historiků a tím snad i otevírat obor historie obecně společenským tématům.

Drawing