Obscura

Obscura je studentský historický časopis, který umožňuje studentům publikovat články s historickou (i jí příbuznou) tematikou a prezentovat své neotřelé názory i geniální myšlenky. Články studentů jsou proloženy redakčními rubrikami, jež se povětšinou věnují dílčím historickým problémům a fenoménům na fakultě. V neposlední řadě Obscura na svých stránkách otvírá prostor pro neformální dialog mezi studujícími a vyučujícími.