Obscura

Obscura. Camera obscura je temná komora, která se užívá k promítání obrazů – ty se však zobrazí na plátno převrácené vzhůru nohama. Náš časopis má být takovou camerou obscurou historie na fakultě. Skrze optiku našeho časopisu uvidíme, co znamená historie na fakultě z pohledu nás – studentů – jaká témata chceme diskutovat, co považujeme za problémy současné historiografie a co nám třeba i chybí ve výuce. Obscura chce nabízet pole pro neformální dialog mezi vyučujícími a studenty o tom co pro ně znamená historie.