Přípravné kurzy

Přípravné kurzy pořádané Spolkem studentů historie FF UK jsou jedinečným projektem. Přípravu na přijímací řízení organizují samotní studenti a studentky Filozofické fakulty UK, kteří jím sami prošli. Kurzy se navíc konají přímo v budově Filozofické fakulty. Účastníci a účastnice si tak mohou zažít atmosféru školy, na kterou se hlásí, v maximální možné míře.

Drawing