Přípravné kurzy

Semináře v rámci přípravných kurzů jsou především koncipovány jako příprava pro druhé kolo přijímacího řízení. V této sekci naleznete anotace k seminářům a doporučenou literaturu.

Drawing