Seznamovací kurz

Již od roku 2010 Spolek každoročně pořádá na konci září seznamovací kurz pro budoucí studenty prvních ročníků. Program většinou tvoří nejen seznamovací hry, večerní posezení, ale také důležité seznámení se studijními pravidly, studijním informačním systémem či studijními plány. Vedle těchto informací se snažíme mladším kolegům předávat tipy a praktické zkušenosti a také odpovídat na veškeré dotazy. Mimoto, že seznamovací kurz umožňuje novým studentům rychleji se zorientovat v záležitostech studia na FF, je také akcí, kde se setkávají studenti historie napříč ročníky a specializacemi.

 

Drawing