Prohlášení k iniciativě Hodina pravdy a k nerovným platovým podmínkám na Univerzitě Karlově

Lidé