International Students of History Association

ISHA (International Students of History Association) je mezinárodní organizací sdružující studenty a studentky historie ze všech koutů Evropy. Dává jim možnost setkávat se na pravidelných konferencích, které se odehrávají v nejrůznějších univerzitních městech po celé Evropě. Jednotlivé sekce ISHA navzájem spolupracují na organizaci místních setkání.

isha