uchazeč

Tato část stránek je určena pro zájemce o studium historie na FF UK (a velmi rafinovaně prokrastinující osoby z okolí). Dozvíte se zde základní informace o tom, co studium historie na Filozofické fakultě znamená a jak nejlépe uchopit svou přípravu k přijímacím zkouškám. Dozvíte se zde odpovědi na nejpalčivější otázky, které se vám mohou honit hlavou. Předvedeme vám, jak se připravit k písemné i ústní části přijímaček, představíme zajímavou literaturu ke čtení a v neposlední řadě nabízíme i modelové testy.